Wij maken elkaar beter!

Reacties van deelnemers:

-  het is fijn als je weet hoe je collega’s feedback willen ontvangen.

 

- je krijgt meer inzicht in de manier waarop je collega’s feedback willen ontvangen.
- Jazeker, vooral het onderdeel “Wie denk je dat je band?!?”met de banners is leuk en geeft inzicht in elkaar.


- Ja, begrip krijgen voor andermans handelen/doen om een gezamenlijk doel te verwezenlijken.
- je leert zo van elkaar Sta je voor hetzelfde doel. En hoe wil je de collega’s feedback geven.
- Ja, door openheid van collega’s verwacht ik in de praktijk dat we nog beter samen kunnen werken

 

WAT WORDT ER BESPROKEN/GEDAAN

- Wat is feedback/feedforward en waarom het niet werkt
- Wat gebeurt er met je als je feedback/forward krijgt en hoe zorg je ervoor dat het wel bij jou binnenkomt?
- Hoe wil je graag feedback/forward/bijsturing/etc. ontvangen? Ook erg prettig om van anderen te weten

 

Doel: Het wordt makkelijker om elkaar aan te spreken op gedrag waardoor er veel vaker bijsturing plaatsvindt vanuit de teamleden zelf. Dit vanuit de intentie om elkaar beter te maken zodat de gezamenlijke doelen gerealiseerd worden. Na de workshop heb je meer inzicht in de manier waarop je zelf feedback kunt ontvangen maar ook hoe de ander deze wilt ontvangen. Je begrijpt elkaar beter.


Hoe: Vooral aandacht voor de persoon zelf; hoe geef jij feedback en hoe wil je feedback ontvangen. Meer inzicht in elkaar.
Kennis: Je kent de verschillende feedback regels. Je kent de theorie over het communicatiemodel. Je kent de verschillende dynamieken.


Inzicht: Je heb inzicht in de manier waarop jij feedback wilt ontvangen. Je hebt inzicht in hoe je collega’s feedback willen ontvangen.


Toepassen: Je kunt in de dagelijkse praktijk jouw reactie zo vorm geven dat je deze daadwerkelijk geeft EN dat hij wordt opgepakt door de collega. Ook kun jij de reacties die jij krijgt ook beter ontvangen.
Attitude: Het vraagt misschien tijd om een ander beter te maken, maar wanneer ik dit op een manier doe die aansluit bij zijn/haar dynamiek help ik niet alleen de ander, maar ook ons als team om de gezamenlijke doelstelling te realiseren.


Wat zie je in de praktijk:
• Je neemt de moeite om een ander op respectvolle manier feedback te geven.
• Je ziet het als een dagelijks onderdeel van je werk om dit te doen.
• Je merkt dat je makkelijker je doelen, resultaten haalt door de manier van communiceren.
• Je hebt inzicht in je eigen gedrag en in het gedrag van anderen
• Je formuleert feedback volgens de regels MAAR je houdt vooral ook rekening HOE je het beste bij de ander binnenkomt.
• Je voelt dat feedback een kans is voor verbetering en groei.
• Je hebt leren bouwen aan constructieve relaties en netwerken.

Duur: 1 dagdeel

 

Groep: maximaal 10 personen. Meer personen kan altijd, maar graag in overleg. We willen niemand tekort doen. 


Prijs: Eur 995,- ex btw inclusief materiaal en voorbereiding en transfer naar werkvloer