Missie: De kracht van continue verbeteren, het steeds beter (willen) doen voor medewerker, klant en organisatie,  bereikbaar maken voor de kleinere organisaties door het passend aanbieden van de kennis en kunde. Uw externe continue verbeter afdeling met het gevoel van interne betrokkenheid. 

MAnders Denken noemt zich een boutique bureau omdat:

 

  1. We een specialisatie hebben in leren en ontwikkelen. We hebben als consultants zelf binnen deze sector ervaring en gewerkt
  2. We eigenzinnig zijn. We zijn zelfstandig ondernemers binnen de gemeenschappelijke paraplu MAnders Denken. Dit maakt dat ieder van ons bekend is met het ondernemerschap. Het hanteren van een voortvarende aanpak richting een succesvolle realisatie van de afspraken.
  3. We exclusief werken. Wij zijn niet afhankelijk van partijen en kunnen discreet en vanuit vertrouwen samen werken met de opdrachtgever.  Hierdoor kunnen wij ook snel inspelen op de wensen en veranderende omstandigheden., 
  4. We een eigen entiteit zijn. We maken dus geen onderdeel uit van een groter geheel. Wij kunnen dus zelf aangeven welke opdrachten wij accepteren. Wij maken een inschatting welke toegevoegde waarde wij kunnen leveren. Dat maakt ook dat wij dedicated zijn omdat wij willen en niet omdat we moeten.
  5. We hebben een groot netwerk. Dit maakt dat wij niet afhankelijk zijn van één partij maar de opdrachtgever breed kunnen adviseren.

 

Wat zeggen anderen over werken met een boutique bureau:

Boutique-consultants zijn doorgaans ondernemender en meer wendbaar (agile) dankzij hun kleinere organisatiestructuur en omdat ze geen onderdeel zijn van een grotere bedrijfsketen. Tegelijkertijd zijn ze wel in staat om de belangrijkste problemen van klanten aan te pakken. 

Daarnaast zorgen de gemiddeld lagere prijzen die boutique bureaus voor hun diensten vragen ervoor dat klanten meer zicht krijgen op hun adviesuitgaven en tegelijkertijd meer verschillende dienstverleners kunnen inhuren. Bovendien heeft verbeterde toegang tot technologie kleinere spelers meer vermogen gegeven om effectiever te kunnen concurreren. Verder trekken toptalenten tegenwoordig ook naar boutique kantoren, omdat een verbeterde balans tussen werk en privé volgens deze professionals opweegt tegen de prestige van grotere adviesspelers. (bron: Consultancybureaus bezorgd over concurrentie boutiques en zzp-adviseurs)

Iedere dag het steeds een beetje beter doen dan de vorige dag.