Continue Verbeter Scan

houdt het SIMPEL

Bedrijven willen het steeds beter doen. Natuurlijk voor de klant maar ook omdat het essentieel is om bij te kunnen blijven in de competitieve omgeving. Toch blijft het laaghangende fruit vaak lang hangen. Hoe kun je borgen dat resultaten worden behaald en besparingen worden gerealiseerd?

 

Natuurlijk willen bedrijven verbeteren voor de klant maar ook omdat het essentieel is om bij te kunnen blijven in de competitieve omgeving. Dit is voor de ene onderneming makkelijker dan voor de andere. De grote internationale bedrijven hebben vaak een eigen Continuous Improvement Team die onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. En een afdeling Learning and Development om  iedereen in het bedrijf goed mee te nemen. 

Maar dat is niet voor iedere onderneming mogelijk. Het valt ons op dat de wat kleinere organisaties kampen met de uitdaging om verbeter- en verandertrajecten te zien. Laat staan de mogelijkheid om dit langdurig in het bedrijf te laten floreren.  Of ze beginnen vol enthousiasme en vol energie, maar na een tijdje komt het oude denken en doen weer terug. Hierdoor blijven er waardevolle kansen liggen. 

 

Dit betekent niet dat u een nieuwe afdeling of nieuw team hiervoor optuigt. In plaats daarvan zet u met de huidige mensen een werkwijze op die gericht is op het vergroten van de effectiviteit en/of efficiëntie van een organisatie en de uitvoering van de processen. 

Het veranderen zit vaak niet in de grote dingen, zoals een nieuwe afdeling of een heel nieuw team.  Maar continue verbeteren zit in een manier van denken en doen wat gericht is op het vergroten van de effectiviteit en/of de efficiency. Niet alleen van processen maar ook van medewerkers. 

Uiteindelijk leidt dit tot kostenbesparingen, hogere marges en winst, blijere klanten en/of meer tevreden medewerkers. 

Vaak zijn het de grote ondernemingen die hier tijd en geld voor hebben en/of vrijmaken. Vaak hebben zij ook de expertise zelf in huis.

 

Wij willen continue verbeteren voor iedere onderneming mogelijk maken. Continue Verbeteren hoeft niet te gaan over grote veranderingen en wijzigingen. Continue verbeteren zit in ook in de kleine stapjes om het iedere dag steeds een beetje beter te doen. Voor de klant, de medewerker en de organisatie. Maar ja, dan moet je wel weten welke stapjes je kunt zetten?

En daar helpen wij bij

Wij zijn een bedrijf gericht op continue verbeteren. Dit doen wij op basis van veranderkundige theorieën, LEAN, Agile maar ook door aandacht te hebben voor de menskant binnen het bedrijf.  Dus niet alleen structuur maar ook quidance. Maar het begint allemaal met een gesprek waarbij iemand het besluit dat het bedrijf het morgen beter wilt doen dan gisteren....

We starten met een intakegesprek met de betrokkenen. Welke wensen zijn er? Wat zien we nu?   Daarna gaan we door onze vier lenzen kijken naar het bedrijf. We doen een SCAN op Klant, Medewerker, Proces en Organisatie. Deze bevindingen delen we in een presentatie met alle betrokkenen. En dan?

 

De keuze ligt dan bij de betrokkenen. Zij kunnen bedanken voor het plan. Er is dan inzicht gegeven maar men kan de keuze maken om er nu even niets mee te doen. Maar vaak is er toch behoefte om er verder mee te gaan. Want wat zichtbaar is gemaakt, laat zich daarna lastig verstoppen.  

Om aan te sluiten bij de kleine stappen die mogelijk zijn om het iedere dag beter te doen, zijn er verschillende opties:

1. E-learnings:  Wij bieden 40 verschillende E-learnings aan. Uit dit assortiment kiezen wij samen een aantal E-learnings die goed aansluiten bij de verbeterstap die het bedrijf wilt zetten. Zo kun je zonder grote investering in tijd en geld al een stap zetten.

 

2. E-learnings + workshops + opvolging praktijk: Naast de selectie E-learnings gaan we ervoor zorgen dat het geleerde ook zichtbaar wordt in de praktijk, op de werkvloer. Dit doen we door de E-learnings te ondersteunen met workshops. Hierbij maken we de transformatie van weten naar doen. 

 

3. Volledig Continue Verbeter Traject: Naast al het vorige wordt hier aandacht besteed aan de borging en monitoring. We spreken af dat wij periodiek een evaluatie doen. 

 

Wat levert het op?

Tevreden medewerkers                                                       

Tevreden klanten

Stijgende resultaten

Onze Afspraak

Niet tevreden, geen nota GARANTIE

Veel bedrijven hebben geen eigen Learning en Development of Change managers. Wij willen de Partner zijn in Business. Extern maar met de betrokkenheid en het gevoel van een interne afdeling. Wij brengen kennis en ervaring dichtbij. Vanuit enthousiasme, professionaliteit en betrokkenheid. Wij zijn zo overtuigd van de waarde die wij toevoegen dat wanneer jij dat niet bent, wij geen nota sturen.