Wat gaan we doen?

We gaan op een ludieke manier inzichtelijk maken welke instrumenten er allemaal in het team aanwezig zijn. Zijn er instrumenten die het hardst klinken en de rest overstemt? En welke instrumenten zijn nodig om harmonie te brengen? En zitten die binnen het team en zo ja, hoe gaan we die inzetten? We krijgen inzicht in onze eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de andere teamleden. Daarna kunnen we de stap maken naar de 4 kenmerken die duidelijk aanwezig zijn binnen succesvolle bandjes en waarvan teams kunnen leren;

hetzelfde doel nastreven,

kritisch mogen zijn,

enthousiast moeten zijn en

vertrouwen geven en krijgen.

 

Hoe krijgen deze kenmerken nu invulling binnen de organisatie en is het meer het feestje van het MT; zij moeten er maar wat van zeggen? zij hebben de doelstellingen bepaald? We maken een beweging van ZIJ naar WIJ.

 

Let's make music!

Belangrijk is dat alle rollen/instrumenten binnen een team vertegenwoordigd zijn. Om hier een beeld van te krijgen, stellen we de instrumenten op met daarbij de eigenschappen die deze instrumenten uniek en waardevol maken. Maar ook de aandachtspunten; want je kunt van een piano nu eenmaal niet verwachten dat er drumgeluiden uit komen, toch?

Ieder instrument heeft een ander geluid en vult hier ook de ruimte mee. Dus iedereen kijkt anders naar de realiteit.  En toch moet je samen een klus klaren. En zelfs wanneer je denkt dat dit niet zo is, een solist, kunnen anderen je helpen om beter te worden.  Maar voor deze groei moet je wel wat doen! Je moet moeite steken in het begrijpen en kunnen vinden van elkaar. En dat gaan we tijdens deze sessie doen.

We gaan kijken welk instrument ieder is en welk instrument we denken dat een ander is?!  En waarom is die collega eigenlijk dat instrument?  Dan maken we inzichtelijk welk geluid het team produceert. Wat voor band zou het zijn. Een band vol drummers? Vol met actie maar minder aandacht voor de planning. Of vol met pianisten?! Precies op de hoogte van wat er moet gebeuren, maar hoe komen we tot daadwerkelijke actie?

En wanneer we instrumenten niet hebben is de vraag;  wie kan dan die rol op pakken. Want we hebben allemaal meerdere instrumenten in ons.

 

Ook gaan we samen kijken welke essentiële onderdelen om als topband te werken aanwezig zijn of aandacht nodig hebben. En daarmee gaan we samen aan de slag. Letterlijk!; want samen gaan we daadwerkelijk muziek maken en kijken hoe het er in de praktijk uit ziet. Notenlezen, muziekkennis is allemaal niet nodig. Wel is enthousiasme en een open houding gewenst Samen met een gitarist en een andere muzikant gaan wij ervoor zorgen dat het te gek klinkt en dat je het zonder probleem op youtube zou kunnen zetten.

 

Zo wordt er op een leuke en humorvolle manier geleerd om elkaar feedback te geven. Is er inzicht in wat we van elkaar mogen verwachten dus begrip wanneer het even anders loopt in de praktijk dan verwacht. Maar ook om vooraf de collega's zo in hun kracht te zetten dat resultaten beter behaald worden. En met meer plezier!

 

Kort samengevat:

  • Begrijpen; welke instrumenten zitten in het team? En wat zijn onze kwaliteiten? Maar ook onze valkuilen? En hoe kunnen we dat effectief inzetten?
  • Binden; hoe kijken we naar elkaar? Wat vinden we belangrijk? Wanneer vinden we elkaar minder effectief? En waar doen we het eigenlijk voor?
  • Bewegen; wat kunnen we nu doen met wat we weten? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit delen met anderen? Hoe houden we het ook na vandaag leuk?

 

Dit zorgt ervoor dat je meer begrip hebt voor elkaars denken en handelen. Het wordt makkelijker om elkaar aan te spreken, je leert elkaar veel beter kennen en dat met (live) muziek erbij.

 

Muziek en deze vorm maakt dat iedereen in een ontspannen modus komt, hierdoor zichzelf meer open durft te stellen, beter onthoudt en meedenkt waardoor nieuwe inzichten beter blijven hangen........Ontwikkelen en plezier gaan zeker samen.
Altijd met het doel om de organisatie te verbeteren.

 

En een gelukkig teamlid= een gelukkige klant = een gelukkige organisatie.